پروژه کارخانه فولاد آذر گستر سدید

دوره فروش حرفه ای، آموزش فروش و بازاریابی

آموزش فروش و بازاریابی تیمی کارخانه بزرگ تولید فولاد آذر گستر سدید 

 
 
با توجه به چالش این کارخانه در ایجاد رشد فروش  و مشکل در پیدا نمودن سهم بیشتر بازار ، تفاهم نامه آموزشی با این کارخانه منعقد شد و این نیرو ها در زمینه فروش و بازاریابی ، پیدا کردن مشتری  وبازاریابی  و سرعت دیده شدن تحت آموزش فوری قرار گرفته اند و نتایج بدست آمده در 6 ماه بسیار عالی بوده است.