پروژه شرکت تیران تونل

کارخانه بزرگ تیران تونل بیستون


این کارخانه در زمینه تولید ماشین آلات ساختمانی فعالیت می کند.

مرکز آموزش فروش و بازاریابی ناصر جعفری در زمینه راه اندازی تیم فروش و بازاریابی ، آموزش های کارگاهیی فروش و بازاریابی ، سیستم سازی فروش  و کمک به پیدا کردن بازار و مشتری هدف تفاهم نامه آموزشی بلند مدت را منعقد کرده و افتخار دارد در این زمینه در مسیر سرعت سازندگی کشور عزیزمان ایران همکاری عالی را با این کارخانه نماید.