آموزشگاه فنی و حرفه ای فروش و بازاریابی ناصر جعفری

دوره فروش حرفه ای

آموزشگاه فنی و حرفه ای فروش و بازاریابی ناصر جعفری 

این مرکز تخصصی بعنوان  مدرسه فروش و بازاریابی فنی و حرفه ای در کشور موفق به اخذ مجوز از سازمان فنی  و حرفه ای کل کشور گردیده است تا در زمینه آموزش  و پرورش علاقمندان به صنعت فروش و بازاریابی  و راه اندازی  کسب و کار های موفق به عموم مردم و صاحبین کسب و کار ها کمک کند.

پرورش نیروی مهارت محور  و حرفه ای  و شایسته و واگذاری به کارخانجات از رسالت های این سازمان و مرکز می باشد.

این مرکز تخصصی با تکیه بر چالش های کارخانجات و شرکت ها و شناسایی نیاز ها و مشکلات کسب و کار ها در زمینه های زیر خدمات تخصصی را ارائه می نماید.

1 – اموزش نیرو های بازاریابی  و فروش کارخانجات و شرکت ها.

2- مشاور در زمینه ایجاد رشد های فروش جدید به مدیران ارشد شرکت ها.

3 – برگزاری دوره های مدیرتی فروش و بازاریابی در سطح مدیران و سرپرستان فروش.

4- عارضه یابی مشکلات بخش فروش و بازاریابی کارخانجات و شرکت ها در زمینه فروش.

5 – کمک به پیدا کردن بازار و مشتریان هدف واقعی در 1 سال کاری .

6 – اموزش تخصصی  و تجربی ساخت زیر ساخت های ارتباطی در کسب و کار ها.

7 – مشاور  و همراهی برای راه اندازی کسب و کار های تخصصی  و عمومی در زمینه فروش و بازاریابی.

8- برگزاری همایش  و سمینار های فروش و بازاریابی .