آموزشگاه فنی و حرفه ای فروش و بازاریابی ناصر جعفری

دوره فروش حرفه ای

مرکز آموزش فنی و حرفه ای فروش و بازاریابی ناصر جعفری 

این مرکز تخصصی بعنوان اولین مدرسه فروش و بازاریابی فنی و حرفه ای در کشور موفق به اخذ مجوز از سازمان فنی  و حرفه ای کل کشور گردیده است تا در زمینه آموزش  و پروزش علاقمندان به صنعت فروش و بازاریابی  و راه اندازی  کسب و کار های موفق به عموم مردم و صاحبین کسب و کار ها کمک کند.

پرورش نیروی مهارت محور  و حرفه ای  و شایسته و واگذاری به کارخانجات از رسالت های این سازمان و مرکز می باشد