پروژه کارخانه پایا برش

دوره فروش حرفه ای

پروژه آموزش نیرو های بخش فروش کارخانه بزرگ تولیدی ماشین آلات صنعتی  پایا برش

 
 
 
 مرکز آموزش فروش و بازاریابی ناصر جعفری در راستای بالا بردن کیفیت پاسخگویی بیش از 18 نفر از کارشناسان فروش این کارخانه تفاهم نامه ای را با مدیریت پایا برش منعقد نمود که در این پروژه نیرو های فروش اصلی ، بخش خدمات و بخش پشتیبانی در آن حاضر بودند